O Fundacji

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży, a także dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego, etycznego, kreatywnego i przedsiębiorczego.

Wierzymy, że rozważnym, spokojnym i wieloletnim oddziaływaniem, można przygotować olbrzymią grupę młodych ludzi do życia w idei społeczeństwa obywatelskiego i kształtować:

  • przedsiębiorczości
  • rozwoju osobistego
  • etyki i odpowiedzialności
  • współpracy zamiast konkurencji i rywalizacji
  • lojalności wobec własnego państwa i współobywateli

Chcemy również aby te wartości zostały poniesione dalej. Dlatego też poprzez działania Fundacji Młodzi dla Sukcesu zachęcamy i uczymy jak odnieść sukces dzięki ciągłemu rozwojowi osobistemu, jak i stałemu podnoszeniu swojego profesionalizmu.

Patrząc w przyszłość widzimy odpowiedzialny biznes oraz pro aktywne społeczeństwo, które wie, że sukces wpływający pozytywnie na otoczenie możliwy jest tylko przy etycznej współpracy z innymi przy poszanowaniu dzielących nas różnic.