Akcja Przedsiębiorcy dla Młodych

Program „Przedsiębiorcy dla Młodych” powstał jako odpowiedź na olbrzymie zainteresowanie młodych ludzi – uczniów szkół i studentów – tematyką przedsiębiorczości oraz podstawami biznesu. Zdając sobie sprawę z obecnego kształtu programów nauczania przepełnionych wiedzą teoretyczną Fundacja Młodzi dla Sukcesu postanowiła wypełnić istniejącą lukę i skupić się na tym co naszym zdaniem jest najważniejsze – praktyce.

Akcja Przedsiębiorcy dla Młody do cykl spotkań na uczelniach i w szkołach na terenie całego kraju. Każde zajęcia to spotkanie z osobami, które nie tylko posiadają olbrzymią wiedzę merytoryczną ale przede wszystkim są praktykami – prowadzą własne firmy i doskonale wiedzą jak wiadomości teoretyczne przekuć na sukces w realnym biznesie. Nasze warsztaty pozwalają nie tylko pokazać jakie czynniki mają wpływ na rentowność zakładanej firmy ale także zachęcić aby już teraz zacząć kształtować w sobie postawę człowieka przedsiębiorczego. Bo tylko człowiek przedsiębiorczy, aktywny, umiejący wykorzystać swoje mocne strony i szybko dostosowujący się do zmiennych realiów życia i rynku jest w stanie odnieść sukces.

W trakcie spotkań pokazujemy również jak prowadzić biznes odpowiedzialny. Jak etycznie i mądrze nie tylko odnosić sukces finansowy, ale także pozytywnie wpływać na otoczenie kształtując tym samy lepszą rzeczywistość.